Bilanc Supermarket

Programi Bilanc SuperMarket permban te gjitha funksionalitetet e Bilanc Standard si edhe nje modul te vecante POS (Point Of Sale) i cili është optimal për:

 1. Markete / SuperMarkete
 2. Pika shitjeje me shumicë dhe pakicë
 3. Çdo lloj aktiviteti shitës të një numri të madh produktesh(pjesë  këmbimi, paisje elektrike, elektronike, kancelari etj)

Bilanc SuperMarket është një produkt i plotë i cili monitoron aktivitetet e përditshme të një supermarketi si:

 • Printimin e faturës që i jepet klientit
 • Printon ne Kase Fiskale
 • Likujdimin e shitësve
 • Regjistrimin dhe analizimin e furnizimeve
 • Ndjekjen e inventarit
 • Ofrohet mundesia e pageses pjesore, e ndare ne Kesh dhe me Banke
 • Shtohet opsioni i mbylljes se kases fiskale nga programi
 • Sugjeron artikujt qe duhen blere
 • Ndihmon ne plotesimin e rafteve me artikujt qe mungojne ne to pasi jane shitur
 • Suporton karten e klientit (modul opsional)
 • Punon me peshoret me barkode
 • Gjeneron barkode per artikujt qe nuk kane nje te tille
 • Përpunimin e statistikave në lidhje me shitjet e bëra
 • Analiza grafike per ecurine e biznesit

Përdorimi i një sistemi të tillë ju vjen gjithashtu në ndihmë sepse:

 • Kursen kohën e menaxherit dhe shmang gabimet e mundshme njerëzore gjatë likujdimit të shitësve
 • Ul kohën e nevojitur për procesimin e shitjes
 • Mundëson menaxhim efikas te burimeve njerëzore (personelit)
 • Lehtësohet vendimmarrja në lidhje me përcaktimin e çmimeve (duke u bazuar në statistikat që ofron sistemi)
 • Jep të dhëna mbi bilancin e kompanisë
 • Rrit cilësinë e shërbimit
Free Web Hosting