Bilanc Farmaci

“Bilanc Farmaci” është program kompjuterik që kryen manaxhimin per ISKSH dhe ate financiar dhe kontabël të një farmacie.

 • Inventar i sakte sipas serisë/skadencës
 • Njofton për barnat pranë skadencës
 • Regjistro VETËM një artikull për disa data skadence
 • Menaxho TVSH 0-20 %
 • Pamje origjinale e recetave
 • Raportimi mbi shitjet sipas artikujve, doktorëve
 • Permban disa funksionalitete dhe lehtesira ne ambjent pune dhe administrimi qe nuk jane ne programin e ISKSH.
 • Lista e pacientëve azhornohet automatikisht kur ndryshohen nga ISKSH.
 • Në program janë të regjistruara të gjitha të dhënat e ISKSH-së si: Medikamentet me çmimet e tyre të shitjes, Depot Farmaceutike dhe Mjekët..
 • Lejon regjistrimin e mjekëve te rinj që nuk janë në listën e ISKSH-së.
 • plus 30 funksionalitete te tjera sipas punes se nje farmacie
Free Web Hosting