Program për Menaxhimin e Njësive Tregtare.

Program për Menaxhimin e Bar-Restoranteve.

Sistemi Distribucionit i  dhe Shitjes në Distance.

Sistemi i Menaxhimit të Farmacive dhe Depove Farmaceutike.

Free Web Hosting