Bar-Expres

Përshkrimi:Program për menaxhimin e Bar-Restoranteve
Sistemi operativ:Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10
Instalimi:Vetëm në 1 PC

Funksionet kryesore të programit

 • Dritare majft e thjeshte perdorimi. Me pak levizje finalizohet fatura.
 • Menaxhimi i tavolinave te hapura dhe printimi i permbledheses ne fund.
 • Mbyjlla e xhiros nuk varet nga data e kompjuterit per te mos lejuar manipulim nga ana e kamarierit. Ne mbyllje te Xhiros  printohet nje permbledhese e artikujve te shitur sipas sektoreve (bar, restorant, piceri) si dhe dergohet automatikisht nje email tek telefoni i supervizorit.
 • Ndarja e tavolinave ne Pista, ku cdo kamarier mund te zgjedhe pisten ku do punoje sot.
 • Menaxhim i kartave te klienteve per aplikim skontosh.
 • Menaxhim i shitjeve.
 • Menaxhim i furnizimeve, Hyrje-Dalje.
 • Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve.
 • Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime.
 • Formati skontrino (50,80 dhe 150mm) i faturës së shitjes.
 • Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
 • Kamarierët mund të identifikohen me kod, karta personale (magnetike/barcode) ose me gjurmet e gishtit.
 • Ndarja e porosive automatikisht në bar apo kuzhinë.
 • Inventarizim për recepturat e artikujve.
 • Ndarja e xhiros për bar dhe kuzhinë.
 • Fatura për llogari të lokalit.
 • Transferimi i faturave nga një tavolinë në një tjetër dhe nga një kamarier në tjetrin.
 • Raport kosto-fitim i shitjeve.
 • Konfigurim për printimin e faturës, pas çdo porosie apo përmbledhëse.
 • Mundësia e shitjes me çmime të ndryshme të artikujve sipas sektorëve dhe ambjenteve.
 • Ndryshim automatik i cmimit te artikullit sipas fashave orare.
 • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit apo kamarierit përkatës.
 • Menaxhohen  përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre (si p.sh Shitje, Furnizime, Arkë).
 • Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
 • Raporte për çdo periudhe të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur, dhe bilancin financiar.
 • Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 • Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 • Mundësi përdorimi me monitor touch screen
 • I pershtatur edhe me Kase Fiskale
 • Ripozicionimi i tavolinave në program sipas vendosjes reale të tavolinave.
 • Ngarkim praktik i Iventarit fillestar te artikujve
 • Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 • Perllogaritje teper e sakte e Xhiros se perdoruesit (xhiroja eshte e pa ndikueshme nga tentative manipuluese si psh : manipulimi i dates se kompjuterit apo kryerje fature me sasi/vlefte negative per te ulur artificialisht xhiron qe perdoruesi dorezon ne fund te dites).
 • Faturat mund te kryhen ne levizje, edhe me Palmare (si palmare sherben edhe nje celular i zakonshem)

Sipas nevojës dhe ambientit të lokalit me 1 kompjuter mund të lidhen deri në dy printera për porositë dhe 1 për faturat. Printerat e porosive mund të vendosen 1 në bar dhe një në guzhinë. Gjithsesi programi jep mundësinë e printimit edhe në një printer të vetëm të porosive dhe faturave.

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë, për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.

Pas muajit të parë, për Ri-Instalim të programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim të klientëve (në ambjentet e këtij të fundit), aplikohen tarifat e mëposhtme:

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjesNr ditëveOrë / ditëTotal OrëVlera (Lek)
Instalim + trajnim në Tiranë1446.000
Instalim + trajnim në Rethe 11889.000
Instalim + trajnim në Rethe 218818.000
Free Web Hosting