Pharma-Expres

Përshkrimi:Program për menaxhimin e Farmacive dhe Depove Farmaceutike
Sistemi operativ:Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
Instalimi:Kompjuter qendror (server) me baze te dhenash SQL Server, kompjutera fundore
EmriA mund te instalohet ne Rrjet?Përfshirja ne Cmim e Përshtatjes me Kasën FiskaleCmimi (EUR)
Pharma Expres (i thjeshtë)jojo249
Pharma Expres për rrjetpopo299

Funksionet kryesore të programit

 • Evidentimin e pacientëve dhe të mjekëve.
 • Recetat e regjistruara me/pa rimbursim.
 • Evidentim të kategorive të rimbursimit me çmim te plotë, çmim pacienti, çmim alternativ të parë, shumën që pacienti duhet të paguajë dhe shumën e rimbursueshme të çdo recete.
 • Listë-treguesin e Recetave me Rimbursim të Plotë/ të Pjesshëm.
 • Evidencën e Shitjeve & Blerjeve, Gjëndjen e barnave në magazinë, Gjëndjen e Arkës .
 • Raporte për detyrimet e Klientëve apo ndaj Furnitorëve.
 • Karta Anetaresie per klientet te cilat bejne te mundur aplikimin automatik te nje cmimi perferencial per artikullin.
 • Njoftimin për skadencën e ilaçeve.
 • Shitje me TVSH 0,10,20% , shitje me lexues bar-code dhe përshtatje me kasat fiskale.
 • Artikujt për Shitje zgjidhen nëpërmjet skanerit Bar-Kod për efiçencë dhe shpejtesi.
 • Çmime të ndryshme për Sektorë te ndryshëm shërbimi.
 • Ngarkim masiv në program i Artikujve të Rinj dhe Furnizimeve nëpërmjet Excelit (për të kursyer kohë).
 • Ngarkim nga jashtë i barnave të listës, pacientëve dhe mjekëve të përcaktuar nga DRSKSH.
 • Të përshtatur për Kasë Fiskale dhe Monitor Me Prekje.
 • Mundësojnë printimin e Faturës në formatet skontrino (50,80 dhe 150mm),shirit dhe A4.
 • Të gjithë raportet janë të shkarkueshëm në Excel dhe çdo format tjetër.
 • Mundësojnë menaxhimin e Bazës së të Dhënave nga vetë Klienti.
 • Lënë gjurmë në çdo shitje të kryer apo anulluar.
 • Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.
 • Mundësojne nivele aksesi të personalizuara sipas funksionit të përdoruesit.
 • Në versionet për Rrjet të programit cdo post pune jo-server mund të punojë i lidhur me serverin qëndror (Online),por edhe i pavarur (Offline) nga serveri qëndror. Ky funksionalitet është i dobishëm në rastet kur nuk funksionon rrjeti, pasi faturat mund të kryhen në mënyrë të pavarur dhe të sinkronizohet me serverin qëndror në një moment të dytë kur rrjeti bëhet funksional.
 • Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 • Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 • Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Ngarkim praktik I Iventarit fillestar te artikujve
 • Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka. Administrim Pagesash – Arkëtimesh.
 • Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 • Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 • Printim Etiketa Cmimesh dhe Barkodesh per Artikujt
 • Perllogaritje teper e sakte e Xhiros se perdoruesit (xhiroja eshte e pa ndikueshme nga tentative manipuluese si psh : manipulimi i dates se kompjuterit apo kryerje fature me sasi/vlefte negative per te ulur artificialisht xhiron qe perdoruesi dorezon ne fund te dites.
 • Transferim I lehte iventari nga nje magazine ne tjetren
EmërtimiÇmimi (Euro)
Çmimi për Server Pharma-Expres Rrjet299
Çmimi për Terminale shitje shtesë99 /term

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes  falas për 3 muajt e parë per versionet RRJET te programit, për çdo problem të funksionimit të programit në ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.

Pas 3 muajve te parë, për Ri-Instalim të programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim të klientëve (në ambjentet e këtij të fundit), aplikohen tarifat e mëposhtme:

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjesNr ditëveOrë / ditëTotal OrëVlera (Lek)
Instalim + trajnim në Tiranë1446.000
Instalim + trajnim në Rethe 11889.000
Instalim + trajnim në Rethe 218818.000
Free Web Hosting