Market-Expres

Përshkrimi:Program për menaxhimin e Njësive Tregtare
(dyqane, magazina shumice, butique, supermarkete, farmaci etj)
Sistemi operativ:Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
Instalimi:Vetëm në 1 PC

Funksionet kryesore të programit

 • Menaxhim i shitjeve.
 • Menaxhim i furnizimeve, Hyrje-Dalje.
 • Llogaria e furnitorëve.
 • Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve.
 • Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime.
 • Artikujt për shitje mund të zgjidhen nëpërmjet skanerit me Bar Kod.
 • Lidhje e programit me Peshoren me Barkod dhe Ekranin (Display) Per Klientin.
 • Zgjedhje e llojit dhe formatit të faturës (shirit skontrino, A4).
 • Menaxhimi i klientëve, kategorizimi sipas zbritjes së aplikueshme.
 • Karta Anetaresie per klientet te cilat bejne te mundur aplikimin automatik te nje cmimi preferencial per klientin.
 • Sistem pikesh dhe dhuratash.
 • Llogari për klientët e regjistruar.
 • Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
 • Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.
 • Raport kosto-fitim i shitjeve.
 • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 • Menaxhohen  përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre (si p.sh shitje, furnizime, arkë).
 • Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
 • Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur
 • Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 • Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 • I përshtatur edhe me Kasë Fiskale
 • Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 • Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 • Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Ngarkim praktik I Iventarit fillestar te artikujve
 • Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka. Administrim Pagesash – Arkëtimesh.
 • Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 • Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 • Printim Etiketa Cmimesh dhe Barkodesh per Artikujt
 • Perllogaritje teper e sakte e Xhiros se perdoruesit (xhiroja eshte e pa ndikueshme nga tentative manipuluese si psh : manipulimi i dates se kompjuterit apo kryerje fature me sasi/vlefte negative per te ulur artificialisht xhiron qe perdoruesi dorezon ne fund te dites.
 • Transferim i lehte iventari nga nje magazine ne tjetren.

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë, për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.

Pas muajit të parë, për Ri-Instalim të programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim të klientëve (në ambjentet e këtij të fundit), aplikohen tarifat e mëposhtme:

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjesNr ditëveOrë / ditëTotal OrëVlera (Lek)
Instalim + trajnim në Tiranë1446.000
Instalim + trajnim në Rethe 11889.000
Instalim + trajnim në Rethe 218818.000
Free Web Hosting