Financa 5

Manaxhim Financiar dhe Mbajtje Kontabiliteti

Efikas, fleksibël dhe i sigurt. I ndërtuar për t’i ardhur në ndihmë biznesit.

Zgjidhje financiare definitive për llogaritë e biznesit tuaj

Financa 5 është zgjedhja më cilësore. Programi u shërben të gjithë operatorëve të biznesit sipas funksioneve që ata kryejnë në kompani si: magazina, blerje, shitje, arka, banka deri tek nivelet më të larta të vendimmarrjes si manaxhimi financiar dhe administrimi.
Organizimi i punës me programin funksionon me module. Në çdo modul të drejtat e përdorimit të sistemit kufizohen ose lejohen sipas funksionit që kryen çdo operator në program.
Në versionin e fundit të Financa5 administrimi i të drejtave të përdoruesve vjen në nivel më të avancuar.

Free Web Hosting